آیا شورت گرفتن روی ارز دیجیتال خوب است ؟

آیا شورت گرفتن روی ارز دیجیتال خوب است ؟

آیا شورت گرفتن روی ارز دیجیتال خوب است ؟

به هیچ وجه نمی توان این واقعیت که قیمت ارزهای دیجیتال به سرعت تغییر می کند را نادیده گرفت. در پرتفوی بسیاری از ما ممکن است یک یا تعدادی ارز دیجیتال وجود داشته باشد که به رنگ قرمز درامده است اما آیا می دانستید راه هایی وجود دارد که بتوانیم حتی در بازار نزولی نیز

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;